Система за визуализация на географското покритие на телекомуникационни услуги

Системата дава възможност за изчертаване на области, в които присъстват дадени телекомуникационни услуги.

За всяка изчертана услуга се отбелязват параметрите технология (тип достъп) - GPON, EPON, LAN, Wireless, Madia Convertor, както и скорости на достъп - 100Mbit/s, 50Mbit/s, 25Mbit/s, 15Mbit/s. Всяка технология и скорост имат съответен цветен код.

До системата има 3 нива на достъп:

  • Администратор - управлява достъп и акаунти
  • Експерт планиране - изчертава области, като всеки експерт управлява работи със собствените си области
  • Потребител - използва информационни услуги от системата

Аутентикацията на системата е интегрирана с GSiute, като по този начин потребителите от даден оторизиан фирмен профил имат достъп до системата.

На оделна карта се визуализира търговската мрежа - Зони, Райони и Бизнес Центрове.

Системата поддръжа месечен архив на покритието с цел проследяване на разлики и контрол на развитие.

 

 

Софтуерни системи