ОНЛАЙН МАГАЗИН


Интернет средата има няколко основни характеристики – висока скорост на достигане до неограничен брой потребители независимо от разстоянието до тях, възможност за детайлно описание на предлаганите продукти и услуги, прикачване на допълнителни материали към тях като ръководства и обучителни филми, възможност за сравняване на параметри и записи на клиентски отзиви, електронни разплащания. Именно тези характеристики правят Интернет подходящ за реализиране на допълнителен канал за продажби – он-лайн магазини. Те по своята същност са Уеб сайтове със система за управление на съдържанието, през които потребителите могат да поръчват стоки и услуги. При този канал за продажби значително намаляват разходите – отпада необходимостта от наемане на скъпоструваща търговска площ (магазин), складовите разходи се свеждат до минимум, използват се външни, куриерски фирми за транспорт, организира се безкасово разплащане. Плащането може да се извърши чрез кредитна карта, дебитна карта, банков път, наложен платеж, E-PAYили SMS. За да може самостоятелно да обновявате информацията на он-лайн магазина, Уеб Трейд създава специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието и разплащанията. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола, могат да редактират съдържанието.


РАЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН


Разработването на он-лайн магазина преминава през няколко фази:
 
  

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА– изготвя се уникална стратегия за разработването на он-лайн магазина. Дефинират се основните средства за разплащане. В тази фаза, Уеб Трейд проучва съществуващи подобни магазини, техните положителни и отрицателни странни, на базата на които разработва оптимизирано предложение. Прави се списък с e-mail адреси, които ще бъдат създадени към магазина. Определят се потребителските функции:

 

 
 • Каталог на стоки и услуги
 • Система за пренареждане на каталога по произволни критерии
 • Търсене по произволен елемент или набор от критерии
 • Визуализация на най-продавани продукти
 • Визуализация на най-разглеждани продукти
 • Продукти на промоционална цена
 • Пакетна промоция – един или няколко продукта за една цена
 • Сравняване на два или повече продукта
 • Регистрация на потребители
 • Регистрираните потребители да имат възможност да следят поръчката си и да виждат поръчките до момента
 • Пазарна кошница
 • Цени за доставка, автоматизираното им прибавяне към продуктите в кошницата
 • Възможност за генериране на ценова листа
 • Калкулатор за лизинг
 • Конфигуратор при сложни системи
 • Каталог за услуги и/или продукти
 • Възможност за записване на документи (договори), достъпни за четене от сайта
 • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници
 • Система за управление на банерите
 • Он-лайн/оф-лайн чат с консултант продажби

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности:

 • дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • управление на банерите
 • динамично прибавяне и изтриване на нива и категории от каталога
 • динамично прибавяне и изтриване на произволни и изборни характеристики на продуктите
 • система за управление на кодове за промоции
 • система за управление и проследяване на поръчките
 • система за автоматизирано въвеждане на оферти
 • управление на разплащанията
 • анализ на статистическа информация
 • история и статистика на обновяванията
 • анализ на постъпленията
 • регистрационна система и система за управление на потребителите
ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
ФАЗА КОДИРАНЕ НА МАГАЗИНА – резервира се името на он-лайн магазина (домейн), клиента предоставя текстове, които се зареждат първоначално, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се магазина, създават се e-mail адресите, настройва се връзката към банковите сметки.
ФАЗА ТЕСТВАНЕ  – магазина се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел, коректни финансови транзакции. Тества се системата за управление на съдържанието.


 Окончателното приемане на он-лайн магазина е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.


След изработването он-лайн магазина се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието. Обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА ОН-ЛАЙН МАГАЗИН


След разработването на он-лайн магазин, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на магазина. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:

Проверка за правилно функциониране на името на портала (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна

Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга

Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента

Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на магазин. Промяна на незначителни елементи др.

Оценка на ефективността на системата за управление на съдържанието, изготвяне на предложения за оптимизация и разширена функционалност

Проверка за коректноста на разплащанията, проследяване и отстраняване на проблеми

Поддръжка на системата за регистрация на потребители

Услуги по редактиране съдържанието на он-лайн магазина, обработка на снимки, въвеждане на информация

Софтуерни системи