УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАР

 

Системата е предназначена за големи организации, разполагащи с над 1000 екипа в национален мащаб и до 10млн. инвентара. Осигурява проследяване на движението на инвентара, заявки за доставки, влагане на материали, трансфер и брак.  Системата поволява настройка на регулярни проверки на наличности, йерархичен достъп на регионални мениджъри, зонални мениджъри, директори, финанси и контролинг. Интеграцията с логистичен прартньор позлволява автоматично генериране на заявка към куриер и товарителница след минаване на процес по одобрение на трансфер. През системата може да се правят и заявки за ремонтни дейности и консумативи.

 

Основни функции - Георграфско разпределение на обектите - Отчетните обекти са обособени в няколко категории: бизнес центрове, технически екипи, технически помещения, автомобили, централни складове и складове. Разпределението им е по Зони и Райони, като всеки район и зона имат съответни отгоровници.

Характеристики на инвентара - всеки инвентар се характеризира с тип: материали, консумативи или оборудване, като за всеки артикул има описание на два критерия, тип услуга интеграционни id-та за Data warehouse, склад, билинг. 

Заявка за зареждане - Всеки обект може да отправи заявка за зареждане, като заявката може да се адресира само към складовете, които са разрешени от администратора за конкретния обект. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки, които са необходими. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт. Всяка заявка трябва да бъде редактирана одобрена или отхвърлена от съответен мениджър на обекта. При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката, се изчислява автоматично цена, генерира се товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявка за трансфер - Всеки обект може да отправи заявка за трансфер към всеки обект. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт. Всяка заявка трабва да бъде редактирана одобрена или отхвърлена от съответен мениджър на обекта, като след това трябва да бъде приета и потвърдена от получаващата страна. При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката се изчислява автоматично цена, генерира товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявка за брак - Всеки обект може да отправи заявка за брак съм съответни складове. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт.  При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката се изчислява автоматично цена, генерира товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявки за рекламни материали или ремонтни дейности се извършват директно към централен офис.

В процеса на инвентарицзация може да се нанесат корекции по наличното обурудване след одобрение от мениджър.

 

Отчети:

Налично оборудване по месеци и обекти

Движение на оборудване по месеци и обекти

Статус на инвентаризация

Репорт рекламни материали и консумативи

Репорт ремонтни дейности

Репорт зареждане

Заявки за оборудване

Заявки за трансфер

Заявки за брак

Заявки с ЕКОНТ

Корекции

Текущи обекти

Архив инвентар

Архив заявки

Архив логистика

Интеграция с тикет

 

Интеграция с ЕКОНТ:

    Еконт предоставят възможност за интеграция на уеб приложение със системата им за генериране на товарителници. Чрез нея се улеснява, опростява и автоматизира процеса по предаване на пратки.  

     За успешна интеграция с Еконт, единственото нещо, което е нужно е регистрация и профил във сайта на Еконт. Този профил ни е нужен  при комуникацията със API-то на Еконт. Комуникацията има възможност да се осъществятва във 2 формата - SOAP и JSON.  По време на разработката може да се ползва тестово апи, за което Еконт са предоставили профил и така може да се тества функционалността, без да се създават реални товарителници.


Опциите за изпращане и доставка са:

  • От адрес до адрес
  • От адрес до офис на Еконт
  • От офис на Еконт до адрес
  • От Офис на Еконт до офис на Еконт

    В първи и втори случай, куриер ще бъде повикан до зададения адрес да вземе пратката, а във трети и четвърти се очаква товарителницата да бъде генерирана предварително и да се донесе пратката лично в съответния офис за изпращане.
    За да се създаде успешно товарителница е задължително подаването на реален адрес на изпращач и получател или кодове на офиси, пощенски кодове и имена и телефон на подателя и получателя. API-то предлага възможност за създаване на няколко типа пратки, според размери,брой и тегло. Колет, пале и карго. Цената на услугата се пресмята и варира в зависимост от множество фактори. Тя се образува главно от типа пратка, теглото и, вида на изпращане и доставка и дистанцията. 
    Има и няколко незадължителни/избираеми параметри, които може да бъдат подадени към Еконт, които да дадат допълнителна информация за пратката или да направят различни настройки.  Може да се отбележи дали да се изпрати SMS на получателя информиращ го за доставката, дали получателя му се полага преглед или не, дали поръчката да има наложен платеж и в какъв времеви диапазон куриера да пристигне за вземане на пратката.
    След задаване на всички задължителни и незадължителни параметри, може да се изпрати заявка, която да пресметне колко ще струва тази услуга и кога се очаква да се извърши заявката.  
    Когато се изпрати вече успешна заявка за генериране на товарителница към Еконт, получаваме идентификационния номер на товарителницата. С този идентификационнен номер е възможно изпращането на друга заявка, с която да проследим пратката и нейният статус. Ако нещо се е объркало, също имаме възможност със същия номер да изпратим заявка, която да изтрие товарителницата от системата на Еконт.
    В случай че има зададен наложен платеж, трябва да се подаде и IBAN, BIC и валута.

 

 

 

Софтуерни системи