Разработване на софтуерни системи

   ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СОТУЕРНИ СИСТЕМИ НА УЕБ ТРЕЙД


Използваме agile и scrum методология за разработване и внедряване на нашите проекти. При неясни изисквания разработването на софтуера може да отнеме повече време, затова използваме бързи прототипи, за да помогнем на клиентите ни да се ориентират и придобият представа за дизайна и функционалността възможно най-рано и ако се налага да направим корекции.


В ПОВЕЧЕТО ОТ ПРОЕКТИТЕ НИЕ РАБОТИМ ПО СЛЕДНИЯ ПРОЦЕС:

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЕКТА
  • ЦЕЛ: да се състави бюджет, да се определи броят и типа от вътрешни и външни потребители на платформата, персонализирани процеси, интеграция с външни платформи, отчитане, фактуриране, нужда от обработка и съхранение на информация
  • РЕЗУЛТАТ: бюджет и време за разработване и внедряване, технология
АНАЛИЗ НА ВИСОКО НИВО
  • ЦЕЛ: среща на експертно равнище с възложителя за определяне на фазите, разделяне на бюджета по фазите, сложност на фазите и зависимости
  • РЕЗУЛТАТ: решение за цялостен или фазов подход за разработване
СЪСТАВЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА
  • ЦЕЛ: редица срещи с експерти и вътрешни потребители на възложителя за идентифициране, събиране и описване на детайлни изисквания към процеси, обекти и данни. Верификация на изискванията от възложителя.
  • РЕЗУЛТАТ: съгласувани и приети подробни изисквания
ОПИСАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИЗАЙНА НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА
  • ЦЕЛ: преобразуване на подробните изисквания в предложение за дизайн на софтуерно решение. Окончателни сесии за изясняване с потенциалните потребители.
  • РЕЗУЛТАТ: предложение с подробно описание на дизайна на софтуерното решение
РАЗРАБОТВАНЕ В ТЕСТОВА СРЕДА Разработване на всяка фаза в тестова среда. При желание възложителя се включва в екипа по разработване. Осигурява му се достъп до тестовата среда.
РАННА ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОРЕКЦИИ В ранните сесии с потребителите на системата се идентифицират потенциалните корекции и съответно управляват очакванията.
ТЕСТВАНЕ Тестване на платформата по отношение на функционалност – удовлетворяване на първоначално заложените изисквания и софтуерен дизайн.
ИНТЕГРАЦИЯ Интеграция с други софтуерни системи като онлайн плащания, счетоводство и складиране, фактуриране, платежни платформи, държавни органи, системи за уведомяване и отчитане, аутентикация, верификация, регистри, комуникация и нотификация.
ВНЕДРЯВАНЕ Настройки на параметри, акаунти, нива на достъп, документи и процеси. Внедряване в експлоатация
МИГРАЦИЯ Конвертиране на миграция на исторически данни в новата платформа
УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА Гаранционна и следгаранционна поддръжка. Help Desk. Управление на съдържание. Мониторинг на сървърната част. Архиви.Софтуерни системи