Управление съдържание

 

УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО


След като е изграден Интернет сайта, доста често се налагат промени по съдържанието му. Промените могат да се обуславят от различни причини. Най-често срещаните са обновяване на предлаганите продукти и услуги, условия, промоции, снимки, галерии. Разбира се, понякога се налага и промяна на административна информация като контакти, партньори, реализирани проекти и др. Бързината и точността, с която се обновява информацията, определя преимуществото пред конкуренцията. За да може самостоятелно да обновявате информацията на Уеб сайта, Уеб Трейд създава, специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола могат да редактират съдържанието.


РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Разработването на Уеб сайт със система за управление на съдържанието преминава през няколко фази:
 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА – изготвя се уникална стратегия за разработването на сайта в зависимост от крайната цел – представяне на компанията, представяне на продукти, продажба на продукти, сравнение на продукти, осигуряване на информационни услуги или осигуряване на он – лайн услуги. Дефинират се основните клиенти на сайта, намира се начина, по който да достигнем до тях. В тази фаза проучваме съществуващи подобни решения и техните положителни и отрицателни странни, на базата на които разработваме оптимизирано предложение. Прави се списък с e-mail адреси, които ще бъдат създадени към сайта. Определят се динамичните елементи на Уеб сайта.

Класовете динамични елементи са:

 • Отделни снимки, галерия от снимки или галерия от снимки подредени по различни признаци
 • Отделни текстове, текстове с възможност за форматиране
 • Форматиране и снимки
 • Каталог за услуги и/или продукти
 • Промяна на структурата и съдържанието на менютата
 • Възможност за записване на документи (файлове), достъпни за четене от сайта
 • Дефиниране на промоции, отстъпки, топ оферти, най-популярни
 • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности:

 • Дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • Управление на резервационни системи
 • Анализ на статистическа информация
 • История и статистика на обновяванията
   


ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
 
ФАЗА КОДИРАНЕ НА САЙТА – резервира се името на сайта (домейн), клиента предоставя текстове, които се наливат в сайта, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се сайта, създават се e-mail адресите.
 
ФАЗА ТЕСТВАНЕ – сайта се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.Окончателното приемане на Уеб сайта със система за управление на съдържанието е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.
След изработването на Уеб сайта се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието.
В някои случаи обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО


След разработването на Уеб Сайт със система за управление на съдържанието, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на сайта. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:

Проверка за правилно функциониране на името на сайта (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна

Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга

Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента

Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на сайта. Промяна на незначителни елементи др.

Оценка на ефективността на системата за управление на съдържанието, изготвяне на предложения за оптимизация и разширена функционалност

Услуги по редактиране съдържанието на Уеб сайта, обработка на снимки, въвеждане на каталожна информация

Софтуерни системи