Регистър по чл.38 от 3БГ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


Електронен регистър по чл.38а от Закона за българското гражданство към софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2”

РЕГИСТЪРЪТ Е ПРЕДНАЗАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА КАТО ВЪТРЕШНА УСЛУГА

СПРАВКАТА ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Име
 • Презиме
 • Фамилия
 • Тип (становище/удостоверение)
 • Номер на документа
 • Дата на издаване
 • Статус (одобрен/отказ)
 • Дата на раждане
 • Държава на раждане
 • Регион на раждане
 • Гражданство

ГЕНЕРЕИРАТ СЕ PDF ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКИ

Софтуерни системи