Софтуерна платформа за управление на учебния процес

Платформата е в процес на разработване

Очакван старт: март 2022

Ползвател: Висше училище по телекомуникации и пощи

Фази на разработване: 4

 

 

 

 

Платформата ще съдържа следните модули:

 • Кандидатстудентски профил (КСП)

 • Студентско досие – „бакалавър“, „професионален бакалавър“, „магистър“, „доктор“

 • Преподавателско досие

 • Учебен план за всеки студент

 • Групови и индивидуални изпитни протоколи

 • Семестриален разпис

 • Аудитории, семинарни зали и лаборатории

 • Избираеми дисциплини  

 • Общежития

 • Структура

 • Документооборот - Заповеди, молби, уверения, дипломи на студенти

Софтуерни системи