Актуално

08.11.2021
Театър София - Министерство на Културата
Театър София - Министерство на Културата
Уеб Трейд спечели конкурс за изпълнение на: двуезичен уеб сайт със Система за управление на съдържание (CMS) по проект „Пер Гюнт пътува“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“) Театър „София“ и Министерство на Културата сключиха договор № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ на стойност 361 580.46 лв., за изпълнение на проект „Пер Гюнт пътува“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“ (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“).   Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура, които: да представят нова трактовка на класическото произведение на Ибсен „Пер Гюнт“; да привлекат нови публики и предоставят уникално преживяване от срещата с живото изкуство-мултидисциплинарен театрален спектакъл-драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация; да провокират интереса и да ангажират публиката чрез практическо въвличане в театралния творчески процес; да предизвикат творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието; да се създадат нови културни партньорства.    Проектът включва създаване на нова постановка по драматичната поема „Пер Гюнт“ на Хенрих Ибсен, съвместно с нашите партньори „Института за изследвания на Ибсен“ в Осло, провеждане на уъркшопи и представяне на пиесата „Пер Гюнт“ както на сцената на Театър „София“, така и на различни сцени в София, България и Норвегия. Целият процес ще бъде обхванат в документален филм с основна тема за съвременния подход към Ибсен и реализацията на постановката „Пер Гюнт“. Ще бъдат  проведени съвместни семинари в София и Осло на тема „Подход към Ибсен и „Пер Гюнт“ – интерпретация и театрален опит“.   През целия процес ще бъде осигурено широко разпространение на информация за проекта, ще разработим двуезичен уеб сайт (на български и английски) където ще качим документалния филм и цялата информация за дейностите по проекта, за по-добра комуникация с нашите зрители,  с цел популяризиране на произведението.
08.11.2021
Калима  Ауто
Калима Ауто
  Уеб Трейд сключи договор с Калима Ауто за разработване на софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства Платформата ще съдържа следните модули: Бърз достъп до информация за всеки клиент Единно място за съхранение на комуникацията с клиента Брокерите въвеждат статус и бележки по всяко време, през мобилно устройство за всеки клиент, договор, вноска, плащане Следите клиентските депозити, падежи на вноски, статус и допълнителни уговорки  Цялостен и детайлен поглед върху досието на клиент заедно с неговия финансов статус Проследявате падежи и вноски Променяте датите на падеж на вноска за целия договор  при  Прозрачност при преглед на събития в системата Регистър на потенциални и текущи клиенти с търговски детайли информация за контакт Регистър на договорите с клиенти и финансов статус на всеки договор. Назначаване на брокер към договор Изчисление на платени и оставащи вноски Частично плащане на вноска Депозити към договори Възможност за запис на бележки и документи към всяко действие във системата Изпращане на електронна поща до клиент или група клиенти и автоматично архивиране към досието на клиента Отчети по приходи и просрочени вноски Регистър на действията

Последни проекти

AutoCM - Софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства
AutoCM - Софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства
    Основни функции на платформата:   Платрофмата е специално създадена за фирми, които продават на лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства. Платформата следи за настъпващи и закъснели вноски, генерира договори, споразумения и протоколи, съхранява цялата комуникация през SMS, e-mail и Viber с клиента.   Регистър на договoри с клиенти Регистър на превозни средства Регистър на вноски Регистър на плащания Регистър на специални вноски Регистър на специални плащания Основно място за съхранение на комуникацията с клиента, изпращане на електронна поща през системата Интеграция с SMS и Viber за автоматично подсещане на наближаващи вноски Следене на плана на продажбите, плана на събиране на вноски     Незаменим помощник, както за всеки брокер, така и за мениджмънта     За мениджмънта: Справки за клиенти, които са просрочили с изплащането на вноските по лизингови договори за разсрочено плащане Вноски с падеж през текущата седмица  - за по-голямо удобство за организиране на работния процес на брокерите, справката дава информация за това от кои клиенти се очакват постъпления по вноски.  Вноски с падеж през текущата седмица   Преглед на изпълнение на плана за продажби: реални към очаквани приходи Отчети за очаквани приходи   Организиране работата на брокера   Регистриране на автомобил към сделка – всеки имот се регистрира в системата с характеристики като Марка, Модел, Модификация, Двигател, Рама, Шаси Записване на клиент Възможност за автоматично подсещане при настъпване на падеж по вноска – през SMS и Viber Детайлни бележи към Клиенти съдържащи информация за служител, договор, превозно средство, вноска, плащане, автоматични подсещания през SMS/ Viber, изпратена комуникация през SMS/ Viber, допълнителни уговорки, промени по договор, корекция плащания  и други. Автоматично генериране на документи: Предварителен договор, Декларация за обработване на лични данни, съгласие, Приемо-предавателен протокол, Споразумение за разсрочване   Регистър договори     Регистър превозни средства   Регистър вноски   Регистър плащания   Регистър специални вноски   Регистър специални плащания Запиши се за ДЕМО   
BuildCM - Софтуерна платформа за управление на продажби на недвижими имоти
BuildCM - Софтуерна платформа за управление на продажби на недвижими имоти
Основни функции на платформата:   BuildCM е специално създадена за строителни фирми, които упавляват самостоятелно продажбите на имоти и допълнителни ремонтни дейности   Регистър на договри с клиенти Регистър на вноски Регистър на плащания Основно място за съхранение на комуникацията с клиента, изпращане на електронна поща през системата Следене на плана на продажбите, плана на събиране на вноски Агрегирани отчети за очаквани постъпления до Акт 14,15,16     Незаменим помощник, както за всеки брокер, така и за мениджмънта     За мениджмънта: Справки за клиенти, които са просрочили с изплащането на вноските по лизингови договори за разсрочено плащане Вноски с падеж през текущата седмица  - за по-голямо удобство за организиране на работния процес на брокерите справката дава информация за това от кои клиенти се очакват постъпления по вноски.  Вноски с падеж през текущата седмица   Преглед на изпълнение на плана за продажби  реални към очаквани приходи Отчетите за очаквани приходи до Акт 14,15,16   Организиране работата на брокера   Регистриране на имоти – всеки имот се регистрира в системата заедно с подробно описание на площи, прогнозна цена и параметри. Може да се добавят и снимки, като цялата информация за имота е достъпна за автоматичен експорт към уеб сайт Режим на задаване на цена на кв.м. или обща цена на имота Допълнителни площи за тераса, под покривна тераса или двор Имотите се свързват към сгради и обекти, като сградата има самостоятелно досие с документи, бланки, формуляри. Регистриране на договор – договора може да включва един или няколко имота Всеки имот от договора може да е на собствена схема на изплащане с индивидуални падежи. Възможно е всички имоти в договора да са с обща схема на изплащане При въвеждане на договора може да се прави корекция на „стандартната“ цена, зададена към имота За всяка вноска се настройва дата на падеж. Може да се използват специални типове вноски, които са на дата на падеж, която е валидна за цялата сграда: пр. Акт 14,15,16 , кота корниз, озеленяване, дограма и др., които може да се добавят. В случай, че имате строителни партньори, е всяка за вноска може да се отбележите колко от нея към кой партньор да се отнесе. Записване на потенциален клиент Клиенти – Договора може да съдържа един или няколко имота, като схемата на плащане може да е индивидуална за всеки имот или обща за всички имоти в договора   Регистър договори     Регистър имоти   Регистър вноски   Регистър плащания Запиши се за ДЕМО   

Софтуерни платформи

Софтуерни системи