Присъединяване клиенти газ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА НОВИ КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОВА МРЕЖА
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
 

   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВКЛЮЧВАЩИ:

 • Aвтоматизирана комуникация между компания за комунални услуги и нейните бизнес клиенти и търговци на дребно, включително подизпълнители по инсталации:
  • Оферти
  • Договори
  • Сметки за материали
  • Протоколи
  • Фактури
  • Кредитни бележки

   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВКЛЮЧВАЩИ:

 • Обработка на заявки за услуги, възлагане на подизпълнители
 • Възлагане на подизпълнители
 • Проучване на място и управление на мениджмънта на клиенти
 • Регистриране на:
  • Инспекция
  • Монтаж
  • Разписка
  • Условия на плащане
  • Материали, използвани при монтажа
  • Протоколи за корекции
  • Кредитни бележки
  • Протоколи за приемане
  • Допълнителен процес на одобрение, в случай че се използват
  • Допълнителни материали или се различава цената на монтажа.
  • Автоматично генериране на финансови документи

 
 

Софтуерни системи