Система за управление на заявки и доставки на газ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ И ДОСТАВКИ НА ГАЗ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   ПРОФИЛ НА ДОСТАВЧИКА:
 • Създаване на профили на оператори, които да работят със системата
 • Възможност за добавяне на нови клиенти, създаване на профили, управление и редакция
 • Досие на клиента
 • Информация за клиента
 • Добавяне на договори към профил на клиент
 • Договори – рамков договор
 • Анекси – всеки анекс е за определен период с определени условия за определени точки. За една и съща точка за един и същ период има възможност за два договора с различни условия и цени.
 • Условия по договор
 • Срок
 • Толеранси
 • Договори – опция автоматично попълване на договор
 • Анекси – опция автоматично попълване на анекс
 • Настройка (въвеждане) на точки
 • Настойка за подаване на дневни заявки, промяна на месечно количество, заявки за капацитет
 • Заявки:
  • Дневните заявки - могат да надвишават или да не се вземат до % определен по договора. Ако има количества под или над, които не са одобрени от оператор, се заплаща санкция, която е разлика в цената за балансиране.
  • Има друг тип условия на договорите, при които доставчика дава възможност първите "n" на брой дни от месеца, клиентът да вземе колкото му е необходимо газ без санкция
  • Месечни заявки - промяна на количествата се осъществява в определен период от предходния месец за дневното количество за бъдещи месеци на дневна база. Няма неработни дни.
  • Заявки за капацитетни продукти
  • Одобряване и отхвърляне на заявки за доставка на природен газ на дневна и месечна база по клиенти
  • Автоматично генериране на документи по направените заявки и съответните одобрения
 • Капацитет
 • Цена газ
 • Дата на плащане
 • Тип фактуриране
 • Акциз
 • Санкциониращо ограничване/спиране
 • Прекратяване на договор - Изчисляване на неустойки при прекратяване
 • Процес по одобряване на количества на дневна база
 • Процес по одобряване на месечни количествата
 • Процес по одобряване на месечни количествата
 • Интеграция с Булгартрансгаз
 • Подаване на дневни количества от страна на доставчика
 • Подаване на реално пренесени количества от страна на Булгартрансгаз – количествата за клиентите на грозд се разпределят от страна на доставчика
 • Въвеждане на цени за баланс
 • Издаване на месечен акт – електронно подписване
 • Издаване на фактури
 • Авансови
 • След месечен акт – фактура или кредитно известие
 • Преглед и корекции на годишна програма за доставка на природен газ на клиент
 • Управление на минимални годишни количества, по клиенти
 • Одобряване, отхвърляне, редактиране, прехвърляне на капацитетни продукти на дневна, месечна, тримесечна, годишна база, по клиенти.
 • Одобряване, отхвърляне, редактиране, прехвърляне на капацитетни продукти на дневна, месечна, тримесечна, годишна база, по клиенти.
 • Импорт и интегриране на финално реално пренесени количества.
 • Редакция и преглед на показания.
 • Издаване на месечни актове и фактури.
 • Онлайн подписване на документи
 • Разрешения и отчети към Митници
 • Генериране на митническа декларация – евентуална интеграция с митниците
 • Справки
 • Създаване на съобщения и нотификации
 • Версии на системата
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:
 • Преглед и редакция на профил
 • Управление на договори и преносни линии към тях
 • Договаряне на количества природен газ на дневна, месечна и годишна база
 • Правене на заявки за доставка на природен газ на дневна и месечна база
 • Подаване на заявки за капацитет
 • Възможност за въвеждане на прогнозни количества
 • Въвеждане на отчет от измервателни средства при гроздове
 • Управление на минимални годишни количества
 • Управление на капацитетни продукти на дневна, годишна и тримесечна база
 • Графично изображение на капацитетния продукт спрямо одобрени и реално пренесени количества
 • Самоотчет на ФРП
 • Преглед на реално пренесените количества
 • Разпределение на акциз
 • Преглед на издадените документи – заявка за доставка, месечен акт, капацитет
 • Преглед на издадените фактури
 • Калкулатор

 

Софтуерни системи