Специализиран софтуер

 

Специализираните софтуерни системи са завършени крайни продукти предлагащи цялостно обслужване в конкретна област. Обикновено предлагат услуги на групи потребители, като потребителите могат да бъдат географски отдалечени и от различни организации. Софтуерните системи имат два основни потребители: администратори, които настройват параметрите на системата, раздават права на потребителите, нива на достъп, виртуални групи, обекти и характеристики към тях, права за ползване на услугите и потребители – те използват системата по предназначението за което е създадена.


Най-често срещаната необходимост от такива системи се наблюдава при бизнеси в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси:

 

  • Графици и екипи
  • Логистика и географски обекти
  • Анализи и прогнози
  • Калкулация на сметки, платежни документи

 

Документооборот   Управление на процеси, задачи, проекти
Финанси и счетоводство  Управление на ресурси
Инвентар и складови наличности17:13:28 Графици и екипи
Логистика и географски обекти Анализи и прогнози
Калкулация на сметки, платежни документи  


Изработването на сложна софтуерна система изисква вграждането на редица специализирани алгоритми в нея. При достигане на определено ниво на сложност се преминава към модулно изграждане на системата – тя се разделя на функционални модули, който могат да работят самостоятелно и изграждането се извършва модул по модул.


СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТКА


Типичните срокове за изработване и внедряване на специализирана система от средна сложност (до 500 потребителя, 10 процеса, 500 обекта, фактуриране, CRM функции, ERP функции, електронни услуги за всички потребители) са както следва:

Първоначална дискусия за уточняване на целите - 1 месец

Анализ от високо ниво - фазиране, бюджети, сложност, зависимост, модули, последователност - 2 месеца

Изготвяне на детайлни изисквания - 2 седмици/модул

Описание на решение - начин на реализация - 1 седмица/модул

Разработване в тестова среда - 2 месеца/модул

Обратна връзка и корекции - 1 седмица/модул

Тестове - 1 ден

Интеграция - 3 дни

Пускане в експлоатация - 1 дни

Осигуряване на интегрираност на данните - 2 дни

Поддръжка

Софтуерни системи