Управление ТВ съдържание

КАНАЛИ

Добавяне/преглед/редакция/деактивиране на канали по платформи                                                                                

Добавяне на параметри на каналите:

 • Позиция
 • Платформа
 • Пакет
 • Категория
 • Доставчик
 • Uplink
 • Формат
 • Качество
 • Рейтинг

Експорт в ексел

 Времева машина - при избор на дата, каналите се показват с информацията, с която са били в момента на избраната дата

Преглед/редакция на договори

 • Прикачване на документи
 • Добавяне на нотификации
 • Свързване на канали към договори
 • Експорт в ексел на информацията за доставчика и детайли за списъците с канали
 • Добавяне на ценови пакети и тарифи

ДОСТАВЧИЦИ

Добавяне/преглед на доставчици
Добавяне на договор към доставчик
Добавяне на Content Report към доставчик

SUMMARY CONTENT REPORTS

Преглед на активните Content Report-и според избрания период, валута и доставчик
Генериране на отчет

МАРКЕТИНГ

Преглед на информация по платформи и канали

REVENUE GENERATING UNIT
Преглед на Content Access и Subscription Package - Обобщена информация за броя абонати по платформи и пакети

ПРОДАЖБИ
Преглед на каналите, платформите и пакетите по години и месец с броя абонати

ЛОГ
Преглед на регистър на действията

АДМИН ПАНЕЛ
 Добавяне/преглед/редакция деактивиране на потребители с различни нива на достъп
 Добавяне/преглед/редакция/деактивиране на доставчик
 Добавяне/редакция на платформи и добавяне/редакция/триене на пакети към тях
 Преглед на Status Report - статистика за платформите и доставчиците

   
   
   

Софтуерни системи