Управление дейта център

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙТА ЦЕНТЪР


СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ, ТЪРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И КЛИЕНТИ.


СЕКТОР: доставчици на телекомуникационни услуги, доставчици на интернет, големи организации със собствена ИТ инфраструктура, доставчици на ИТ услуги.

ОПИСАНИЕ: Системи за регистриране на складовите помещения, стелажи, отделни стелажни рамки, единици, до ниво на пристанището. Допълнителна информация за температурните сензори, датата на инсталиране, захранващата линия, DC/AC, създава графични отчети с множество параметри за оборудване като температура, трафик и консумация на енергия. Клиентският интерфейс включва множество потребителски акаунти за достъп само до клиентските шкафове, графични доклади (температура, трафик, консумация на енергия). Клиентите управляват физическия достъп до оборудването си, подават работна поръчка или билет за неприятности, за да блокират определени IP адреси за даден период.

https://www.telepoint.bg/

 

КЛИЕНТИ - всеки клиент може да има множество потребителски сметки, които могат да бъдат индивидуално удостоверени в системата. Клиентите имат достъп само до тези багажници, в които имат свое собствено оборудване, използвайки информация за физическото разположение на стелажите - под, стая, ред, размер U  и т.н. Ако багажникът е споделен с друг клиент (може да бъдат много), тогава всеки един от тези сезони е неговата екипировка. Темите имат достъп до графичните доклади (температура, трафик, консумация на енергия), които се отнасят до тяхното оборудване. Те имат възможност за наблюдение на графики, които са за минали периоди и присъстващи. Теглото на багажника също лесно се намира и се показва в реално време.

ПЕРСОНАЛ ПРОДАЖБИ - Всеки търговец е отговорен за група клиенти и има достъп до цялата информация, свързана с тях. Бърз достъп се осигурява чрез различни филтри за цялото оборудване на клиента, информация, свързана с профилите и параметрите на оборудването.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИ - управляват нива, стаи и стелажи. Информацията, която се записва, е размерът на шкафа в U, посоката на номериране, температурните сензори, датата на инсталиране, захранващата линия, DC/AC. Всеки багажник може да се използва от един клиент, може да бъде споделен, свободен или резервиран. По време на записващото оборудване в багажника, оборудването е обозначено с местоположение (начало U-край U), цветен код, връзка с клиент. Техническите експерти могат да използват бърза търсачка, за да идентифицират помещение, багаж, специфично оборудване, свободно пространство в стая/багажник или пълна информация за оборудването на всеки клиент. Техническите експерти могат да създават графични отчети за множество параметри за оборудване като температура, трафик и консумация на енергия. Всеки параметър е с цветен код и се чете на предварително зададени интервали от време.

 

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА:

 • Центрове за данни
 • Колокационни центрове
 • Стаи за сървъри

 

 

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

 • Управление на достъпа на клиентите
 • Мониторинг на температурата, трафика, консумацията на енергия
 • Достъп до персонала
 • Поддръжка на няколко сървърни станции
 • Споделени стелажи
 • Прагови уведомления за SMS

 

 

 

ПРЕДИМСТВА

 • Клиентите могат да контролират състоянието на своите системи
 • Значително подобрено време за обработка на заявки от клиенти
 • Ефективно използване на наличните свободни пространства за стелажи
 • Бърз и подробен преглед на оборудването в стелажите
 

Софтуерни системи