Софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства


 

Основни функции на платформата:
 
Платрофмата е специално създадена за фирми, които продават на лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства. Платформата следи за настъпващи и закъснели вноски, генерира договори, споразумения и протоколи, съкранява цялата комуникация през SMS, e-mail и Viber с клиента.
 
 • Регистър на договри с клиенти
 • Регистър на превозни средства
 • Регистър на вноски
 • Регистър на плащания
 • Регистър на специални вноски
 • Регистър на специални плащания
 • Основно място за съхранение на комуникацията с клиента, изпращане на електронна поща през системата
 • Интеграция с SMS и Viber за автоматично подсещане на наближаващи вноски
 • Следене на плана на продажбите, плана на събиране на вноски

 

 

Незаменим помощник, както за всеки брокер, така и за мениджмънта
 

 

За мениджмънта:
 • Справки за клиенти, които са просрочили с изплащането на вноските по лизингови договори за разсрочено плащане

 • Вноски с падеж през текущата седмица  - за по-голямо удобство за организиране на работния процес на брокерите, справката дава информация за това от кои клиенти се очакват постъпления по вноски. 

 • Вноски с падеж през текущата седмица  
 • Преглед на изпълнение на плана за продажби: реални към очаквани приходи

 • Отчети за очаквани приходи

 

Организиране работата на брокера

 

 • Регистриране на автомобил към сделка – всеки имот се регистрира в системата с характеристики като Марка, Модел, Модификация, Двигател, Рама, Шаси

 • Записване на клиент
 • Възможност за автоматично подсещане при настъпване на падеж по вноска – през SMS и Viber

 • Детайлни бележи към Клиенти съдържащи информация за служител, договор, превозно средство, вноска, плащане, автоматични подсещания през SMS/ Viber, изпратена комуникация през SMS/ Viber, допълнителни уговорки, промени по договор, корекция плащания  и други.

 • Автоматично генериране на документи: Предварителен договор, Декларация за обработване на лични данни, съгласие, Приемо-предавателен протокол, Споразумение за разсрочване

 

Регистър договори

 

 

Регистър превозни средства

 

Регистър вноски

 

Регистър плащания

 

Регистър специални вноски

 

Регистър специални плащания

Запиши се за ДЕМО 

 

Софтуерни системи