Софтуерна платформа за управление на учебния процес

Платформата е в процес на разработване

Очакван старт: март 2022

Ползвател: Висше училище по телекомуникации и пощи

Фази на разработване: 4

 

 

 

 

Платформата ще съдържа следните модули:

 • Кандидатстудентски профил (КСП)

 • Студентско досие – „бакалавър“, „професионален бакалавър“, „магистър“, „доктор“

 • Преподавателско досие

 • Учебен план за всеки студент

 • Групови и индивидуални изпитни протоколи

 • Семестриален разпис

 • Аудитории, семинарни зали и лаборатории

 • Избираеми дисциплини  

 • Общежития

 • Структура

 • Документооборот - Заповеди, молби, уверения, дипломи на студенти


Платформа учебни центрове

ПЛАНИРАЙ • УПРАВЛЯВАЙ • КОНТРОЛИРАЙ

 

Системата е предназначена за учебни центрове с един или повече филиали, позволява да се насрочват дати и часове за събеседване с клиенти, както и да се води статистика от къде клиентите са научили за Вашия учебен център.

В системата могат да се въведат неограничен брой курсове с прикрепени нива към тях, както и зали където да бъдат изпълнявани.
Системата разполага с функционалността за следене на клиентските депозити и разсрочени плащания, както и за водене на бележки.
Годишен финансов бюджет, разпределен по месеци, който се изчислява автоматично след въвеждане на приходите и разходите към всеки курс + изчисляване на отклонение между очаквания и реалния доход.
Интуитивен и изчистен интерфейс с възможно най-улеснено използване и най-голяма функционалност. Единно място за съхранение на данни за клиенти и служители, както и за минали, настоящи и бъдещи курсове.


ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА:
 • Курсове:
  • Категории към курсове
 • Графици към:
  • Преподаватели
  • Курсисти
  • Зали за провеждане на занятия
  • Курсисти и събеседвания
 • Бюджет:
  • Приходи
  • Разходи
   КОНТРОЛ И АНАЛИЗ:
 • Записани курсисти с отстъпка;
 • Записани курсисти по преподаватели;
 • Записани и събрани средства по курсове;
 • Приходи и разходи по категории;
 • Просрочени плащания на курсисти;
 • Заетост и график на залите по дати;
 
   С ПЛАТФОРМАТА ЗА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ Е ЛЕСНО ДА:
 • Въвеждате неограничен брой курсове, с прикрепени към тях нива, както и зали за изпълнението им;
 • Следите клиентските депозити и разсрочени плащания с възможност за водене на бележки относно тази информация;
 • Генерирате автоматично годишен финансов бюджет по месеци;
 • Проследявате отклоненията между реалните и очакваните приходи и разходи;
 • Водите статистика откъде курсистите Ви са научили за учебния център;
 • Насрочвате дати и часове за събеседвания с курсисти.

 

   КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА:

 • Лесен за боравене интуитивен и изчистен интерфейс с богата функционалност, адаптиран за мобилни устройства.
 • Достъп до подбрана информация за всеки един курс, за всеки ден.
 • Възможност да управлявате профилите на Вашите служители и курсисти.
 • Единно място за съхранение на информация за минали, настоящи и бъдещи действия, както на служителите и курсистите, така и относно курсовете.
 • Календарна статистика за заетостта на всяка зала и всеки филиал, въведен в платформата
 • Автоматизиран асистент при пресмятане на годишен финансов бюджет на предприятието по месеци.
   ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ:
 • Начална страница с главна информация
 • Как разбрахте за нас
 • Справки
 • Курсове
 • Курсисти
 • Преподаватели
 • Зали
 • Приходи и разходи
 • Категории курсове
 • Нива курсове
 • Финансов бюджет
 

 


 

СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

  Изготвяне на оферти към клиенти

  Организиране на събития и последващото им отчитане

  Достъп с потребителско име и парола

  Одобряване и отхвърляне на разходи според нивото на достъп

 

Свали брошура 2.5MB

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

  ПОТРЕБИТЕЛИ

 • Super admin
 • Служител
 • Аниматор
 • Мениджър офис
 • Шофьор

  НАСТРОЙКИ

 • Цени
 • Категория оферти
 • Типове плащания
 • Типове транспорт
 • Туристически агенции
 • Застрахователни компании
 • PDF опции
 • Горива цени

 

  КЛИЕНТИ

 • Добавяне на клиенти
 • Добавяне на директор
  и учител към клиенти

  ХОТЕЛИ

 • Име
 • Адрес на хотела
 • Звезди на хотела
 • Имейл за контакт
 • Брой стаи
 • В стаите - оборудване
 • Капацитет
 • Лице за контакти
 • Телефон
 • Цени
 • Басейн / Игрище / Зала
 • Ресторант / Име / Звезди
 • Описание
 • Снимка

 

  ОФЕРТИ

 • Създаване на оферти, преглеждат се активни/деактивирани оферти, изпращат се масови имейли с оферти и се преглеждат изпратените имейли

  ТРАНСПОРТ

 • Създаване на оферти, преглеждат се активни/деактивирани оферти, изпращат се масови имейли с оферти и се преглеждат изпратените имейли

  ТРАНСАКЦИИ И ОТЧЕТ

 • Имате достъп до каса, вътрешнофирмени трансакции, трансакции към банка, трансакции към хотел, трансакции на учител към банка.

 

  СЪБИТИЯ

 • Име на събитието
 • PDF документи
 • Категория
 • Начална дата
 • Дължима сума
 • История
 • Крайна дата
 • Плащания
 • Допълнителни разходи

  ПРИХОДИ / РАЗХОДИ

 • В секция Разходи осъществявате плащания към служител, хотел, транспорт, собствен транспорт, клиент, извършване превод към банка и давате заплата. В секция Приходи въвеждате приходи от събитие и от собствен транспорт.

 


Софтуерни системи