МОНИТОРИНГ НА СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ

Услугата е предоставена от нашият партньор Ти Си Консултинг Груп

Услуги:

   СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • firewall
 • натоварване
 • разширения
 • аварийно възстановяване 
 • Ежедневен бекъп база данни и документи с 60 дни roll back на файлово ниво
 • Следене изтичане и подновяване на SSL сертификати

 

   АВТОМАТИЧНИ ТРИГЕРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА SLA РЕПОРТИ ЗА:

 • /etc/passwd has been changed

 • Configured max number of open filedescriptors is too low

 • Configured max number of processes is too low

 • Getting closer to process limit

 • High CPU utilization

 • High ICMP ping loss

 • High ICMP ping response time

 • High memory utilization

 • High response time - inventor.bulsat.com

 • High swap space usage

 • HTTP service is down

 • Index page does not work - inventor.bulsat.com

 • Host  been restarted

 • Lack of available memory

 • Load average is too high

 • Operating system description has changed

 • SSH service is down on

 • System name has changed

 • Unavailable by ICMP ping

 

   24 часов мониторинг с реакция в работно време.

 

 

  СЛЕДЕНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ:
 • Apache Web server
  • bytes.rate
  • CPU utilization
  • Memory usage (rss)
  • Memory usage (vsize)
  • Number of processes running
  • Requests per second
  • Service ping
  • Service response time
  • Total bytes
  • Total requests
  • Total requests delta per minute
  • Total workers busy
  • Total workers idle
  • Uptime
  • Version
  • Workers closing connection
  • Workers DNS lookup
  • Workers finishing
  • Workers idle cleanup
  • Workers keepalive (read)
  • Workers logging
  • Workers reading request
  • Workers sending reply
  • Workers slot with no current process
  • Workers starting up
  • Workers waiting for connection
 • CPU
  • Contex switches per secon
  • CPU guest nice time
  • CPU guest time
  • CPU idle time
  • CPU interrupt time
  • CPU iowait time
  • CPU nice time
  • PU softirq time
  • CPU steal time
  • CPU system time
  • CPU user time
  • CPU idle time: CPU utilization
  • Interrupts per second
  • Load average (1m avg)
  • Load average (5m avg)
  • Load average (15m avg)
  • Number of CPUs
 • Disk and File system
  •  Disk average queue size
  • Disk read rate
  • Disk read request avg waiting time (r_await)
  • Disk utilization
  • Disk write rate
  • Disk write request avg waiting time (w_await)
  • Free inodes
  • Space utilization
  • Total space
  • Used space
 • Application
  • Maximum number of processes
  • Number of logged in users
  • Number of processes
  • Number of running processes
  • System boot time
  • System description
  • System local time
  • System name
 • HTTP service 
 • Network interface
  • Bits received
  • Bits sent
  • Inbound packets discarded
  • Inbound packets with errors
  • Interface type
  • Operational status
  • Outbound packets discarded
  • Outbound packets with errors
 • Memory
  •  Available memory
  • Free swap space
  • Memory utilization
  • Total memory
  • Total swap space
 • Database
  • Aborted clients per second
  • Aborted connections per second
  • Binlog cache disk use
  • Buffer pool efficiency
  • Buffer pool utilization
  • Bytes received
  • Bytes sent
  • Calculated value of innodb_log_file_size
  • Command Delete per second
  • Command Insert per second
  • Command Select per second
  • Command Update per second
  • Connection errors accept per second
  • Connection errors internal per second
  • Connection errors max connections per second
  • Connection errors peer address per second
  • Connection errors select per second
  • Connection errors tcpwrap per second
  • Connections per second
  • Created tmp files on disk per second
  • Created tmp tables on disk per second
  • Created tmp tables on memory per second
  • InnoDB buffer pool pages free
  • InnoDB buffer pool pages total
  • InnoDB buffer pool read requests per second
  • InnoDB buffer pool reads per second
  • Innodb buffer pool wait free
  • Innodb log written
  • Innodb number open files
  • InnoDB row lock time
  • InnoDB row lock time max
  • InnoDB row lock waits
  • Max used connections
  • Open table definitions
  • Open tables
  • Queries per second
  • Questions per second
  • Slow queries per second
  • Threads cached
  • Threads connected
  • Threads created per second
  • Threads running
  • Uptime
 • Security
  •  Checksum of /etc/passwd
 • SSH service is running
 • Ping
  •  ICMP loss
  • ICMP ping
  • ICMP response time

 

 

 

Софтуерни системи