Система за сигурност на информацията
 

 

Системата е достъпна през всякакъв вид устройства с цел постоянна проследимост и работа с платформата, може да бъде използвана и посредством у-ва с малък дисплей, напр. телефони и таблети

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

   Анализ на трафика в реално време посредством следните видове протоколи:
 • SFLOW
 • HTTP
 • FILE LOG
   Запис на информация от сървъри от следните сървърни приложения:
 • Apache HTTPD
 • Postfix
 • Exim
 • Open-sshd
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MariaDB
 • Oracle
   Блокиране и разрешаване на IP адреси посредством IP whitelist и IP blacklist списъци. Логове за промени по списъците отразяващи дата на действието, потребител и промяна на статуса

   Справки към WHOIS доставчици 

Справките са на ниво домейн или IP адрес. Системата поддържа следните whois доставчици:

 • WHOISXMLAPI.COM
 • JSONWHOIS.IO
 • JSONWHOISAPI.COM
 • JSONWHOIS.COM
 • IPINFO.IO

   Интерфейси за следене/мониторинг.

Системата поддържа 8 бр.100GB/s интерфейси. Всеки интерфейс се отнася до определен IP адрес и вид протокол ( SFLOW, HTTP, FILE)

   Преглед на атаки

Визуализация на атаките с възможност за филтриране, като елементите на филтрите за атаки са 6 бр, изброени по-долу. Всяка атака е описана посредством следните параметри, които може да се филтрират:

 • Дата и час на начало на атаката
 • Дата и час на край на атаката
 • Ниво
 • Система
 • Тип
 • Статус

   Атаките може да се експортират e Microsoft Excel формат


Канали за уведомяване в реално време:

 • SMS и/или Jabber сървъри за едновременно оповестяване – 5 бр.;
 • Възможност за получаване на съобщения в реално време от служители с инсталиран и настроен Jabber клиент.


Преглед на инциденти:

Визуализация на инцидентите с възможност за филтриране, като елементите на филтрите за инцидент са 5 бр. Всеки инцидент е описан посредством следните параметри, които може да се филтрират. Служителите регистрират инцидентите, като системата автоматично записва дата и час на регистрация, както и служител. 

 

   Инцидентите може да се редактират:

 • Дата и час на регистрация на инцидента
 • Служител регистрирал инцидента
 • Ниво на инцидента
 • Продължителност
 • Сървърно приложение
 • Описание /не се филтрира/


Инцидентите може да се експортират e Microsoft Excel формат

Стандартно API за интеграция с други софтуерни приложения

 

Софтуерни системи