ИНТЕГРАЦИЯ 

РАЗПЛАЩАНИЯ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

 

Интеграция с АЖУР:

Проекти:

  • ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ” -  за Булгаргаз ЕАД

 

Двупосочна интеграция между Програмен модул "Доставки" и АЖУР за обмен на данни за фактуриране и фактури 

Интеграцията е посредством XML протокол. 

От Програмен модул "Доставки" към АЖУР се прехвърля следната информация:

  • данни от месечен акт
  • прехвърлени капацитети
  • цени на прехвърлени капацитети
  • акцизи
  • административни данни за клиенти
  • годишна оперативна програма за доставки на газ
  • неприети годишни количества take or pay
  • капацитет в рамките на деня

От АЖУР към Програмен модул "Доставки" се прехвърля следната информация:

  • генерирани фактури по клиенти

Софтуерни системи