Планиране, разпределение, пренос и отчитане на газ

СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГАЗ - ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕНОС И ОТЧИТАНЕ


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ КЛИЕНТИ НА ГАЗ:

 • Данни на клиента
 • Лица за комуникации
 • Договори
 • Акцизи
 • Точки за пренос
 • Преглед и принтиране на годишни програми
 • Преглед, промяна
 • Oдобрение на годишен, тримесечен и месечен капацитет
 • Преглед, промяна и одобрение на дневни и тримесечни заявки за промяна на количествата
 • Генериране, одобрение и изпращане на месечни актове
 • Генериране на минимални количества
 • Въвеждане на изразходвани количества
 • Импорт на реално пренесени количества

   ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ КЪМ КЛИЕНТА:

 • Въвеждане на годишна програма по линии
 • Въвеждане на прогнозни количества
 • Заявка за:
  • Годишен капацитет
  • 3 месечен капацитет
  • Месечен капацитет
  • Дневен капацитет
 • Заявка за промяна на:
  • Дневни количества
  • Месечни количества
  • Въвеждане на изразходвани количества при гроздове
  • Преглед на реално пренесени количества
  • Отпечатване и качване на месечни актове
  • Преглед на фактури
  • Подаване на заявка за промяна на данни
  • Разпределяне и подписване на акциз
  • Калкулатор за преобразуване на кубични метри в енергийни единици (MWh) и
  • обратно
    

   СИСТЕМАТА ПОДДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ И ПАРАМЕТРИ:

 • Точки за пренос:
  • Райони
  • Входни точки
  • Изходни точки
  • Изходни линии
 • Коефициенти:
  • Налягане
  • Висша калоричност
  • Месечен коефициент за МВч
  • Коефициенти за над и под вземане
  • Дати, часове за подаване и приемане на дневни и месечни заявки за промяна на количествата и капацитет

   СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ: 

 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТИ
 • Качество на газа
 • Aвтоматизиран и ръчен процес по одобрение и промяна на:
  • Годишен капацитет
  • 3 месечен капацитет
  • Месечен капацитет
  • Дневен капацитет
  • Генериране на обобщена заявка за доставка на газ
  • Работа с филтри и справки
  • Интеграция със счетоводна програма експорт на данни за фактури
  • Интеграция с Булгартрансгаз за пренесени количества и заявка за пренос
  • Генериране на протоколи

  

Софтуерни системи