Микро кредитиране

https://www.minizaem.bg/

 

  • Платформа за отпускане и управление на кредити и микрокредити
  • Minizaem - Микрокредитна небанкова финансова институция 
  • Онлайн заявление за кредит, отчитащо автоматично изчисляване на лихвения процент, плащания.
  • Освобождаване на кредита към кеш парите.
  • CRM - Създаване на договор, уведомления за плащане, платежен план, работният поток на центъра за контакти.
  • Работен процес за управление на приложения и одобрение.
  • Интеграция с банкови и касови апарати за сделки с бенефициенти и събиране.
  • Отчитане пред държавните органи, интеграция с Българска народна банка.
  • Просрочените кредити автоматизираха износа към външна компания за събиране с генериране на всички документи и доказателства за събиране.

Софтуерни системи