Разработване алгоритми

 

В процеса на реализация на сложни бизнес проекти, софтуерни системи или иновативни идеи се налага разработването на специализирани алгоритми, които обслужват специфични задачи. Те се отличават по сложната изчислителна логика, математичен, алгоритмичен или графичен апарат, залегнал в тях. В общия случай, тези алгоритми са приложими само за конкретната задача. Поради сложността процесът на тестване и верификация отнема повече време.


Уеб Трейд предлага разработване на специализирани алгоритми в случай на необходимост от изграждане на конкурентно маркетингово предимство или необходимост от висока степен на автоматизация с цел оптимизация на дейността.
 
 
ДО МОМЕНТА ИМАМЕ РАЗРАБОТЕНИ РЕДИЦА АЛГОРИТМИ МЕЖДУ КОИТО:

Aлгоритъм за адаптивен, самообучителен анализ на счетоводните отчети на дружествата на БФБ-София

Aлгоритъм за динамично изграждане и структуриране на продуктови каталози

Aлгоритъм за адаптивен анализ с натрупване на база знания относно анализ на xls файлове с произволен синтаксис

Aлгоритъм за съставяне и изчисление на сложно-съставни финансови коефициенти

Aлгоритъм за вероятностно предсказване на резултатите от футболни срещи на базата на детайлна статистическа информация

Aлгоритъм за автоматизирано ранкиране на отбори и играчи (футбол, баскетбол, хокей) по купи, първенства и дивизии, със сложно натрупване на статистическа инфомрация

Aлгоритъм за генериране и управление на кодове за отстъпка в он-лайн магазин

Aлгоритъм за попълване на ценни книжа

Mеню селект – алгоритъм за ароматизирано генериране на меню при зададени брой хора и вкусови предпочитания

Aлгоритъм за генериране на виртуална маса за кетеринг


ПОВЕЧЕ РАЗРАБОТЕНИ АЛГОРИТМИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ДЕТАЙЛНОТО ОПИСАНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, СЕКЦИЯ „СПЕЦИФИЧНО НОУ-ХАУ”.

Софтуерни системи