Платформа учебни центрове

ПЛАНИРАЙ • УПРАВЛЯВАЙ • КОНТРОЛИРАЙ

 

Системата е предназначена за учебни центрове с един или повече филиали, позволява да се насрочват дати и часове за събеседване с клиенти, както и да се води статистика от къде клиентите са научили за Вашия учебен център.

В системата могат да се въведат неограничен брой курсове с прикрепени нива към тях, както и зали където да бъдат изпълнявани.
Системата разполага с функционалността за следене на клиентските депозити и разсрочени плащания, както и за водене на бележки.
Годишен финансов бюджет, разпределен по месеци, който се изчислява автоматично след въвеждане на приходите и разходите към всеки курс + изчисляване на отклонение между очаквания и реалния доход.
Интуитивен и изчистен интерфейс с възможно най-улеснено използване и най-голяма функционалност. Единно място за съхранение на данни за клиенти и служители, както и за минали, настоящи и бъдещи курсове.


ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА:
 • Курсове:
  • Категории към курсове
 • Графици към:
  • Преподаватели
  • Курсисти
  • Зали за провеждане на занятия
  • Курсисти и събеседвания
 • Бюджет:
  • Приходи
  • Разходи
   КОНТРОЛ И АНАЛИЗ:
 • Записани курсисти с отстъпка;
 • Записани курсисти по преподаватели;
 • Записани и събрани средства по курсове;
 • Приходи и разходи по категории;
 • Просрочени плащания на курсисти;
 • Заетост и график на залите по дати;
 
   С ПЛАТФОРМАТА ЗА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ Е ЛЕСНО ДА:
 • Въвеждате неограничен брой курсове, с прикрепени към тях нива, както и зали за изпълнението им;
 • Следите клиентските депозити и разсрочени плащания с възможност за водене на бележки относно тази информация;
 • Генерирате автоматично годишен финансов бюджет по месеци;
 • Проследявате отклоненията между реалните и очакваните приходи и разходи;
 • Водите статистика откъде курсистите Ви са научили за учебния център;
 • Насрочвате дати и часове за събеседвания с курсисти.

 

   КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА:

 • Лесен за боравене интуитивен и изчистен интерфейс с богата функционалност, адаптиран за мобилни устройства.
 • Достъп до подбрана информация за всеки един курс, за всеки ден.
 • Възможност да управлявате профилите на Вашите служители и курсисти.
 • Единно място за съхранение на информация за минали, настоящи и бъдещи действия, както на служителите и курсистите, така и относно курсовете.
 • Календарна статистика за заетостта на всяка зала и всеки филиал, въведен в платформата
 • Автоматизиран асистент при пресмятане на годишен финансов бюджет на предприятието по месеци.
   ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ:
 • Начална страница с главна информация
 • Как разбрахте за нас
 • Справки
 • Курсове
 • Курсисти
 • Преподаватели
 • Зали
 • Приходи и разходи
 • Категории курсове
 • Нива курсове
 • Финансов бюджет
 

 

Софтуерни системи