08.11.2021
Театър София - Министерство на Културата
Театър София - Министерство на Културата
Уеб Трейд спечели конкурс за изпълнение на: двуезичен уеб сайт със Система за управление на съдържание (CMS) по проект „Пер Гюнт пътува“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“) Театър „София“ и Министерство на Културата сключиха договор № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ на стойност 361 580.46 лв., за изпълнение на проект „Пер Гюнт пътува“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“ (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“).   Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура, които: да представят нова трактовка на класическото произведение на Ибсен „Пер Гюнт“; да привлекат нови публики и предоставят уникално преживяване от срещата с живото изкуство-мултидисциплинарен театрален спектакъл-драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация; да провокират интереса и да ангажират публиката чрез практическо въвличане в театралния творчески процес; да предизвикат творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието; да се създадат нови културни партньорства.    Проектът включва създаване на нова постановка по драматичната поема „Пер Гюнт“ на Хенрих Ибсен, съвместно с нашите партньори „Института за изследвания на Ибсен“ в Осло, провеждане на уъркшопи и представяне на пиесата „Пер Гюнт“ както на сцената на Театър „София“, така и на различни сцени в София, България и Норвегия. Целият процес ще бъде обхванат в документален филм с основна тема за съвременния подход към Ибсен и реализацията на постановката „Пер Гюнт“. Ще бъдат  проведени съвместни семинари в София и Осло на тема „Подход към Ибсен и „Пер Гюнт“ – интерпретация и театрален опит“.   През целия процес ще бъде осигурено широко разпространение на информация за проекта, ще разработим двуезичен уеб сайт (на български и английски) където ще качим документалния филм и цялата информация за дейностите по проекта, за по-добра комуникация с нашите зрители,  с цел популяризиране на произведението.
08.11.2021
Калима  Ауто
Калима Ауто
  Уеб Трейд сключи договор с Калима Ауто за разработване на софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства Платформата ще съдържа следните модули: Бърз достъп до информация за всеки клиент Единно място за съхранение на комуникацията с клиента Брокерите въвеждат статус и бележки по всяко време, през мобилно устройство за всеки клиент, договор, вноска, плащане Следите клиентските депозити, падежи на вноски, статус и допълнителни уговорки  Цялостен и детайлен поглед върху досието на клиент заедно с неговия финансов статус Проследявате падежи и вноски Променяте датите на падеж на вноска за целия договор  при  Прозрачност при преглед на събития в системата Регистър на потенциални и текущи клиенти с търговски детайли информация за контакт Регистър на договорите с клиенти и финансов статус на всеки договор. Назначаване на брокер към договор Изчисление на платени и оставащи вноски Частично плащане на вноска Депозити към договори Възможност за запис на бележки и документи към всяко действие във системата Изпращане на електронна поща до клиент или група клиенти и автоматично архивиране към досието на клиента Отчети по приходи и просрочени вноски Регистър на действията

Софтуерни системи