ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

  • 11.01.2022

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

и Уеб Трейд подписаха последващи договори за поддръжка на софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2”, както и за електронната страница на агенцията www.aba.government.bg за 2022г.

Уеб Трейд е изработил, развива и поддържа “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2” от 2010г.

Уеб Трейд е изработил, развива и поддържа електронната страница на агенцията www.aba.government.bg от 2019г. 

 

Поддръжката на Електронен регистър по чл.38а от Закона за българското гражданство към софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2” е продължена от 2020г.

 

Софтуерни системи