Калима Ауто

 • 08.11.2021

 

Уеб Трейд сключи договор с Калима Ауто за разработване на софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства

Платформата ще съдържа следните модули:

 • Бърз достъп до информация за всеки клиент
 • Единно място за съхранение на комуникацията с клиента
 • Брокерите въвеждат статус и бележки по всяко време, през мобилно устройство за всеки клиент, договор, вноска, плащане
 • Следите клиентските депозити, падежи на вноски, статус и допълнителни уговорки 
 • Цялостен и детайлен поглед върху досието на клиент заедно с неговия финансов статус
 • Проследявате падежи и вноски
 • Променяте датите на падеж на вноска за целия договор  при 
 • Прозрачност при преглед на събития в системата
 • Регистър на потенциални и текущи клиенти с търговски детайли информация за контакт
 • Регистър на договорите с клиенти и финансов статус на всеки договор. Назначаване на брокер към договор
 • Изчисление на платени и оставащи вноски
 • Частично плащане на вноска
 • Депозити към договори
 • Възможност за запис на бележки и документи към всяко действие във системата
 • Изпращане на електронна поща до клиент или група клиенти и автоматично архивиране към досието на клиента
 • Отчети по приходи и просрочени вноски
 • Регистър на действията

Софтуерни системи