Пеер Гюнт пътува - Театър София

 

Уеб Трейд разработи двуезичен уеб сайт със Система за управление на съдържание (CMS), в изпълнение на:

„Пер Гюнт пътува“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. по

Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,

финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“)

https://peergynttravels.eu/ 

Основни функции:

За Театъра

Актуално

Новини

Събития

Медиите за нас

Мултимедия

Документален филм

Споделени сцени

Културен календар

Контакти

Финансов механизъм

Купуване на билет

Други институции

Банер

Въпроси на посетители

 

Софтуерни системи