Електронен регистър по чл.38а от Закона за българското гражданство

към софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2”

 

Регистър по чл.38 от 3БГ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


Електронен регистър по чл.38а от Закона за българското гражданство към софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2”

 

РЕГИСТЪРЪТ Е ПРЕДНАЗАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА КАТО ВЪТРЕШНА УСЛУГА

СПРАВКАТА ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Име

Презиме

Фамилия

Тип(становище/удостоверение)

Номер на документа

Дата на издаване

Статус(одобрен/отказ)

Дата на раждане

Държава на раждане

Регион на раждане

Гражданство

Софтуерни системи