• Система за прогнозиране на необходимото оборудване за 8 месеца напред. Базира се на прогнозиране на основните услуги за нови клиенти и поддръжка за направления Телевизия и Интернет
  • Система за инвентар. Следена на наличности и движения на инвентар в над 500 обекта. Интерграция с билинг и тикет. Зареждане, трансфер и бракуване.
  • Система за отбелязване на покритие. Карта на покритието на интернет фиксирана услуга по скорост и тип достъп. Следене на промяната на покритиепо по месеци
  • Интранет. Вътрешна система за знания. Актуално, новини, бюлетини, знания, човешки ресурси, брошури, реклама, медии, въпроси, анкети
  • Система за управление на съдържанието. Параметри на ТВ канали по платформи: Позиция, Платформа, Пакет, Категория, Доставчик, Uplink, Формат
    Качество, Рейтинг. Доставчици, себестойност. Анализ на оплакванията от центъра за обслужване на клиенти 

Софтуерни системи